Smluvní pokuta – aktuální změny judikatury v přístupu k jejímu sjednávání a moderaci
Chci se zúčastnit

Smluvní pokuta – aktuální změny judikatury v přístupu k jejímu sjednávání a moderaci

Velký senát občanskopr. a obchodního kolegia rozsudkem z ledna 2023 zásadním způsobem změnil judikaturní přístup k moderaci smluvní pokuty. Seminář představí tyto judikaturní změny, podrobí je kritickému zhodnocení a vysvětlí dopady pro smluvní i soudní praxi.

5. 6.
09:00-15:00
4 990 Kč
(6 038 Kč s DPH)
Chci se zúčastnit
Hotel Kings Court Prague
Obsah seminářeCíl seminářeKomu seminář doporučujemeCo je v ceně

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia rozsudkem z ledna 2023 zásadním způsobem změnil judikaturní přístup k moderaci smluvní pokuty. Rozhodujícími okolnostmi pro moderaci smluvní pokuty již nejsou toliko okolnosti v době ujednání o smluvní pokutě, ale i okolnosti následující, tedy okolnosti, za nichž došlo k porušení smluvní povinnosti utvrzení smluvní pokutou a za určitých okolností i to co následovalo, včetně posuzování, zdali a v jaké výši příp. věřiteli vznikla škoda.

Předmětem semináře bude představení této judikaturní změny, včetně jejího kritického zhodnocení a vysvětlení dopadů pro smluvní i soudní praxi.

Kromě uvedeného se bude seminář věnovat výkladu tohoto utvrzovacího prostředku od možností jejího sjednávání až po konfrontaci s dalšími závěry judikatury a hledání odpovědí na otázky, v jakém rozsahu tato judikatury bude nadále použitelná. Půjde zejména o následující aktuální okruhy otázek zaměřené na limity autonomie vůle stran při sjednávání smluvní pokuty:

 • Lze sjednat SP elektronicky např. v úvěrové smlouvě tzv. „kliknutím na webu“?
 • Jaká jsou pravidla posuzování nepřiměřenosti smluvní pokuty?
 • Posuzuje se nepřiměřenost smluvní pokuty jen a pouze k okamžiku ujednání o smluvní pokutě, nebo se zohlední i důvody porušení povinnosti, např. důsledky pandemie?
 • Kdy a jak soud zjišťuje skutečnou výši škody vzniklou věřiteli?
 • Může u sjednané smluvní pokuty převažovat její sankční funkce, nebo musí převažovat funkce uhrazovací (paušální náhrada škody)?
 • Lze moderovat SP po jednostranném zápočtu?
 • Lze moderovat smluvní pokutu po jejím zaplacení?
 • Lze sjednat SP ve prospěch třetí osoby nebo zavázat třetí osobu ze SP?
 • Lze sjednat SP pro případ výpovědi či odstoupení od smlouvy?
 • Lze sjednat SP ve výši 0,5 % denně, případně v jaké výši?
 • Lze si dohodou stran vyloučit moderaci SP?
 • Lze sjednat SP obecně za každé porušení povinnosti ve smlouvě?
 • Lze sjednat platně smluvní pokutu označenou např. jen jako „sankce“ či „penále"?
 • Lze sjednat se spotřebitelem SP v obchodních podmínkách?
 • Je excesivní výše smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách předmětem moderace?
 • Lze sjednat SP kumulativně s úrokem z prodlení?
 • Lze a za jakých podmínek sjednat SP a úrok z prodlení ve smlouvě o spotřebitelském úvěru?
 • Lze výkladem vůle stran dopět k závěru, že smluvní pokuta sjednaná ve vazbě na prodlení s dlužnou částkou může představovat úrok z prodlení?
 • Jaké jsou zákonné korektivy posuzování nepřiměřenosti sjednaného úroku z prodlení mezi podnikateli, příp. ve vztazích se slabší stranou?
 • Lze sjednat SP ve stanovách SVJ přes nesouhlas přehlasovaného vlastníka bytu?
 • Lze při postoupení pohledávky ze SP pro procesní nástupnictví soudu doložit jen oznámení, nikoli postupní smlouvu?
 • Lze a jak postoupit dostatečně určitě část již splatné pohledávky ze smluvní pokuty vznikající za každý den prodlení?
 • Lze přezkoumávat přiznanou SP rozhodčím nálezem, kdy a jak se promlčuje?

 

Z referencí našich klientů:

Ocenil jsem bohatou rešerši a zhodnocení závěrů judikatury, včetně její provázanosti.

Seminář se zabýval praktickými otázkami, které jsou užitečné pro běžnou agendu naší AK.

 

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia rozsudkem z ledna 2023 zásadním způsobem změnil judikaturní přístup k moderaci smluvní pokuty. Seminář představí tyto judikaturní změny, podrobí je kritickému zhodnocení a vysvětlí dopady pro smluvní i soudní praxi. Krom toho se bude věnovat výkladu tohoto utvrzovacího prostředku od možností jejího sjednávání po konfrontaci s dalšími závěry judikatury a hledání odpovědí na otázky, v jakém rozsahu tato judikatury bude nadále použitelná.

V ceně jsou zahrnuly studijní materiály, blok a psací potřeby, občerstvení a nápoje a tříchodový oběd/bufet podávaný v hotelové restauraci The Artisan.

Přednášející

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Máte dotaz?

Zavolejte nám nebo napište e-mail.

+420 273 139 223

vendula.soukupova@beck.cz


Co by vás také mohlo zajímat

Závazná přihláška

Firma    
Soukromá osoba

Vaše fakturační údaje budou automaticky doplněny po vložení hodnoty IČO. V případě, že se systému nepodaří Vaše údaje najít, vložte je, prosím, do formuláře ručně.

Kdo se zúčastní:

Přidat další osobu

O této akci jsem se dozvěděl/a z:*

Doporučení    
Vyhledávání na internetu    
Nabídky v katalogu    
BECK newsletter    
Sociální sítě    
Celková cena:
4 990 Kč bez DPH
6 038 Kč s DPH
Kontaktní osoba*
Přečetl/a jsem a souhlasím s obchodními podmínkami.*

Před odesláním přihlášky si pozorně přečtěte informace o zpracování osobních údajů.


Naši spokojení klienti a partneři

© Nakladatelství C. H. Beck, 2023
Právnická a ekonomická literatura, semináře, webináře a konference.

×

Napište nám