Metoda BIM z pohledu autorského práva
Chci se zúčastnit

Metoda BIM z pohledu autorského práva

Webinář přiblíží problematiku autorského práva v architektuře a stavitelství se zaměřením na ošetření autorských práv ve výstavbových projektech a ve veřejných zakázkách uplatňujících metodu BIM v rámci digitalizace stavebnictví. Nebude chybět bohatá judikatura soudů.

14. 12.
09:00-15:00
4 290 Kč
(5 191 Kč s DPH)
Chci se zúčastnit
Virtuální místnost
Obsah seminářeCíl seminářeKomu seminář doporučujemeCo je v ceně

Metoda BIM se ve stavebnictví čím dál více prosazuje a naplňuje tak sny o digitalizaci ve stavebnictví. Vláda v květnu schválila věcný záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (věcný záměr zákona o BIM: Building Information Management) s předpokládanou účinností od 1. 7. 2024. Podle něho by měli někteří veřejní zadavatelé používat povinně metodu BIM pro nadlimitní veřejné zakázky. Přestože je problematika autorských práv u veřejných zakázek okrajovou záležitostí, jejich nedůsledné ošetření, nebo dokonce nerespektování může způsobit zbytečné, někdy i mnohaleté soudní spory. Často jde navíc o otázky, které je třeba mít zodpovězené ještě před započetím zakázky. Webinář proto poskytne posluchačům komplexní rozbor metody BIM z pohledu autorského práva včetně problematiky licenčních ujednání ve smluvních vzorech FIDIC a v Českém smluvním standardu.

Na webináři bude upřena pozornost na tyto oblasti:

 • věcný záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (zákon o BIM)
 • právní povaha informačního modelu stavby (IMS)
 • digitální model stavby (DiMS) z právního hlediska
 • databáze
 • architektonické dílo jako součást IMS
 • nejednotnost pojetí architektonického díla v celosvětovém i EU měřítku
 • právní zakotvení architektonického díla v ČR a jeho pojmové znaky
 • autorskoprávní ochrana jednotlivých částí architektonického díla
 • právní povaha projektové dokumentace jak z pohledu veřejnoprávního, tak soukromoprávního
 • autorství v České republice
 • práva autora architektonického díla a jejich trvání
 • kolektivní dílo, zaměstnanecké dílo a dílo vytvořené na objednávku
 • quasilicence vyplývající ze smlouvy o dílo nebo smluvního standardu
 • problematická aplikace zásady účelovosti v praxi a rozhodnutí NS v této věci
 • licenční ujednání ve smluvních vzorech FIDIC (Design-Bid-Build; Design-Build)
 • licenční ujednání v Českém smluvním standardu (Design-Bid-Build; Design-Build) při zavedení metody BIM
 • důvody vedoucí k začlenění licenčních ujednání do Českého smluvního standardu
 • základní premisy, na kterých stojí Licenční ujednání pro ČSS Design-Bid-Build a Design-Build a jejich detailní právní rozbor
 • rozdíly mezi LU ČSS DBB a LU ČSS DB
 • soukromoprávní nároky doplněné o přiléhající soudní rozhodnutí

 

Z referencí našich klientů:*

věcnost, stručnost

věcnost, srozumitelnost

srozumitelnost, praktické příklady

relativně věcné, bez zbytečných úvodů, výplní apod.

přehledné, srozumitelné, obsáhlá prezentace

 

9:00 - 9:05 Úvod, slovo organizátora, představení lektora

9:05 - 10:30 I. ČÁST WEBINÁŘE

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:30 II. ČÁST WEBINÁŘE

12:30 – 13:30 Přestávka

13:30 – 14:50 III. ČÁST WEBINÁŘE

14:50 - 15:00 Závěrečná část, diskuse, dotazy

 

DEN PŘED KONÁNÍM WEBINÁŘE OBDRŽÍTE POSTUP/INSTRUKCE JAK SE PŘIHLÁSIT, ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ DO VIRTUÁLNÍ MÍSTNOSTI A MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. (Webinář probíhá v aplikaci Teams, kterou není nutné instalovat, přihlásíte se přes webové rozhraní).

SVÉ DOTAZY MŮŽETE POSÍLAT PŘEDEM na jana.berankova@beck.cz. LEKTORKA JE ZOHLEDNÍ VE SVÉM VÝKLADU A ZODPOVÍ.

NEVYHOVUJE VÁM TERMÍN WEBINÁŘE? KONTAKTUJTE NÁS NA vendula.soukupova@beck.cz.

 

Přihlášením na webinář Akademie C. H. Beck dává účastník souhlas k pořizování zvukové a obrazové dokumentace ze strany společnosti. Pokud je během webináře pořizován záznam, účastníkovi na poskytnutí přístupu k tomuto záznamu nevzniká nárok. Viz https://www.beck-seminare.cz/obchodni-podminky/.

 

*Zdroj referencí: Zpětná vazba účastníků webináře Akademie C. H. Beck, přítomných dne 17. 10. 2023 na školení "Autorské právo v architektuře a stavitelství", přednášející JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. Vyplněno přes online dotazník Survio.com (https://www.survio.com/cs/).

Cílem webináře je přiblížit problematiku autorského práva v architektuře široké odborné veřejnosti se zaměřením na ošetření autorských práv ve veřejných zakázkách, zejména při zadávání metodou BIM v rámci digitalizace stavebnictví. Bude podán komplexní výklad základních pojmů a osvětleny aktuální právní otázky týkající se této problematiky. Výklad bude doplněn o bohatou judikaturu nejen českých, ale i zahraničních soudů a o kritiku některých soudních rozhodnutí.

Webinář je určen zejména advokátům a advokátním koncipientům, pracovníkům veřejných institucí, veřejným a soukromým zadavatelům, architektům, studentům právnických a stavebních fakult a fakult architektury a také pro širokou odbornou veřejnost.

V ceně je zahrnut přístup k živému přenosu přednášky v určený den a čas konání. Dále textové materiály v elektronické podobě, které účastník obdrží v pozvánce den před konáním webináře. Cena nezahrnuje přístup k záznamu webináře, pokud je pořizován.

Přednášející

Advokátka specializující se na autorské právo v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. Autorka monografie Autorské právo v architektuře (Nakladatelství C. H. Beck, 2018)

Máte dotaz?

Zavolejte nám nebo napište e-mail.

+420 273 139 223

vendula.soukupova@beck.cz


Co by vás také mohlo zajímat

Závazná přihláška

Firma    
Soukromá osoba

Vaše fakturační údaje budou automaticky doplněny po vložení hodnoty IČO. V případě, že se systému nepodaří Vaše údaje najít, vložte je, prosím, do formuláře ručně.

Kdo se zúčastní:

Přidat další osobu

O této akci jsem se dozvěděl/a z:*

Doporučení    
Vyhledávání na internetu    
Nabídky v katalogu    
BECK newsletter    
Sociální sítě    
Celková cena:
4 290 Kč bez DPH
5 191 Kč s DPH
Kontaktní osoba*
Přečetl/a jsem a souhlasím s obchodními podmínkami.*

Před odesláním přihlášky si pozorně přečtěte informace o zpracování osobních údajů.


Naši spokojení klienti a partneři

© Nakladatelství C. H. Beck, 2023
Právnická a ekonomická literatura, semináře, webináře a konference.

×

Napište nám