Chci se zúčastnit

Semináře

Obchodní a soutěžní právo

Obchodní a soutěžní právo

Finanční a daňové právo

Finanční a daňové právo

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

IT právo

IT právo

Občanské právo

Občanské právo

Pracovní právo

Pracovní právo

Stavební právo

Stavební právo

jiné

Jiné

Zobrazení   

Naše nabídka


6. 10.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Skuteční majitelé a vlastnické struktury, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, aplikace protiruských sankcí

Cílem webináře je tyto oblasti představit dopodrobna advokátům s ohledem na povinnosti, které jim z těchto zákonů plynou při výkonu advokacie.

Přednášející

Mgr. Klára Hrdličková, LL.M.; JUDr. Ondřej Vondráček, Ph.D., LL.M.
Virtuální místnost
26. 10.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Bytové spoluvlastnictví a SVJ - přehledně a aktuálně

Seznámíme účastníky s aktuální problematikou recentní úpravy bytového spoluvlastnictví, včetně specifik postavení osoby odpovědné za správu domu (SVJ a správce).

Přednášející

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Virtuální místnost
31. 10.
09:30-12:30
2 890 Kč
3 497 Kč s DPH
Autorské právo v architektuře a stavitelství

Poskytneme účastníkům komplexní právní rozbor problematiky autorského práva v architektuře se zaměřením na aktuální právní otázky a novinky v judikatuře v této oblasti.

Přednášející

JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
Virtuální místnost
1. 11.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Náhrada škody z dopravních nehod

Cílem webináře je získání a prohloubení znalostí v oblasti sporů o náhradu škody vzniklé z dopravních nehod majících svůj původ ve stavebním a dopravně technickém stavu pozemní komunikace.

Přednášející

JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
Virtuální místnost
4. 11.
09:30-12:30
2 890 Kč
3 497 Kč s DPH
Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem

Cílem webináře je seznámit posluchače s návrhem směrnice Evropské komise o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem.

Přednášející

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
Virtuální místnost
7. 11.
09:00-15:00
4 990 Kč
6 038 Kč s DPH
Právní aspekty růstu cen a dalších mimořádných okolností ve stavebnictví. Aktuální judikatura ve stavebních věcech.

Seminář je zaměřen na řešení aktuálních a praktických právních problémů ve stavebnictví, zejména na růst cen. Doplněno o aktuální judikaturu NS ČR.

Přednášející

Dr. Josef Černohlávek
Prague Marriott Hotel
10. 11.
09:00-15:00
4 990 Kč
6 038 Kč s DPH
Kvalitativní hodnocení nabídek a aplikace metody Best Value Approach v českém prostředí

Představíme vám možnosti kvalitativního hodnocení nabídek a aplikace metody Best Value Approach (BVA) v českém prostředí prostřednictvím metody m4E.

Přednášející

JUDr. Filip Svoboda
Prague Marriott Hotel
24. 11.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Ošetření autorských práv ve veřejných zakázkách se zaměřením na metodu BIM

Poskytneme komplexní právní rozbor problematiky autorského práva v architektuře a zaměříme se na velmi aktuální oblast zavádění metody BIM v rámci digitalizace stavebnictví a s tím spojenou problematiku úpravy licenčních ujednání v Českém smluvním standardu, a to v rámci Design-Bid-Build a Design-Build.

Přednášející

JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
Virtuální místnost
8. 12.
09:00-15:00
4 990 Kč
6 038 Kč s DPH
Právní aspekty podnikání v energetice

Zaměříme se na problematiku interpretačně palčivých částí energetického zákona s cílem zaujetí právně souladných postupů, ať již ve vztahu k podmínkám podnikání v elektroenergetice a plynárenství, tak při komponování smluv v energetice.

Přednášející

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál, Ph.D.
Prague Marriott Hotel
13. 12.
09:00-15:00
4 990 Kč
6 038 Kč s DPH
Smluvní standardizace ve stavebnictví

Představíme vám aktuální trendy v oblasti smluvní standardizace ve stavebnictví s důrazem na smluvní vzory FIDIC a Český smluvní standard.

Přednášející

JUDr. Filip Svoboda
Prague Marriott Hotel
15. 12.
09:30-12:30
2 890 Kč
3 497 Kč s DPH
Ochrana držby

Cílem webináře je seznámit posluchače s novým institutem ochrany držby včetně procesních souvislostí a nastínit jim možnosti praktického použití.

Přednášející

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
Virtuální místnost
5x30 minut
od 1 840 Kč
2 226 Kč s DPH
Videoseminář: Smlouva o dílo ve stavebnictví

Video-seminář obsahuje 5 na sebe navazujících dílů po 30 minutách (tedy celkem 150 minut obsahujících 18 tematických kapitol), které si můžete opakovaně pouštět, vracet se k nim a dělat si poznámky.

Přednášející

Dr. Josef Černohlávek
Z pohodlí vašeho domova či kanceláře
3x30 minut
od 1 190 Kč
1 440 Kč s DPH
Videoseminář: Právní aspekty Cloud Computingu a Software as a Service

Video-seminář obsahuje 3 na sebe navazující díly po 30 minutách (tedy celkem 90 minut), které si můžete opakovaně pouštět, vracet se k nim a dělat si poznámky.

Přednášející

Mgr. Jiří Císek
Z pohodlí vašeho domova či kanceláře
137 minut
od 1 940 Kč
2 348 Kč s DPH
Videoseminář: Mimosoudní restrukturalizace v aktuálních souvislostech

Video-seminář obsahuje 3 na sebe navazující díly (tedy celkem 137 minut), které si můžete opakovaně pouštět, vracet se k nim a dělat si poznámky.

Přednášející

Mgr. Ing. Jiří Rahm ; Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.
Z pohodlí vašeho domova či kanceláře
170 minut
od 2 090 Kč
2 529 Kč s DPH
Videoseminář: Vybrané problémy staveb z hlediska soukromého práva

Video-seminář obsahuje 5 na sebe navazující dílů (tedy celkem 170 minut), které si můžete opakovaně pouštět, vracet se k nim a dělat si poznámky.

Přednášející

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
Z pohodlí vašeho domova či kanceláře

Co říkají naši účastníci

Jak to na seminářích vypadá

Zajímá vás, jak to na seminářích vypadá a jaká tam panuje atmosféra?

Prohlédnout fotogalerii

Chcete vzdělávání na míru?

Máte specifické požadavky a chcete obsah či místo plně přizpůsobit vašim potřebám?

Poptat vzdělávání na míru

Ať už žádnou z našich akcí nezmeškáte!

Zaregistrujte se k odběru našich newsletterů a žádná akce už Vám neuteče.
Nezapomeňte si přečíst, jak Akademie C. H. Beck nakládá s Vašimi osobními údaji.

Naši spokojení klienti a partneři

© Nakladatelství C. H. Beck, 2021
Právnická a ekonomická literatura, semináře, webináře a konference.

×

Napište nám