Chci se zúčastnit

Webináře

Obchodní a soutěžní právo

Obchodní a soutěžní právo

Finanční a daňové právo

Finanční a daňové právo

Trestní právo

Trestní právo

Správní právo

Správní právo

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

IT právo

IT právo

Občanské právo

Občanské právo

Pracovní právo

Pracovní právo

Stavební právo

Stavební právo

Zobrazení   

Naše nabídka


26. 9.
09:30-12:30
2 890 Kč
3 497 Kč s DPH
Zakázaná jednání zaměstnavatelů v hospodářské soutěži

Tento praktický webinář účastníky seznámí s aktuálními riziky, která vyplývají z nově deklarovaného zaměření ÚOHS na jednání zaměstnavatelů v hospodářské soutěži. Účastníci by měli získat potřebné informace k tomu, jak posuzovat různé typy chování společnosti na pracovním trhu.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Ing. Jan Kupčík, Ph.D.
4. 10.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Whistleblowing: proč je nejvyšší čas zavést oznamovací systém do praxe

Na firmy s počtem zaměstnanců vyšším jak 250 dopadla povinnost zavést oznamovací systém již k 1. 8. 2023. Subjekty s více jak 50 a zároveň méně jak 250 zaměstnanci mají povinnost zavést vnitřní oznamovací systém do 15. 12. 2023.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Klára Hrdličková, LL.M.
5. 10.
09:30-12:30
2 890 Kč
3 497 Kč s DPH
Právo doménových jmen a doménové spory

Webinář účastníkům vysvětlí pojem doménového jména, zařazení doménových jmen jako předmětů práva v právní systematice a vysvětlí, jak lze nakládat s doménovými jmény a jak se bránit před jejich nezákonným nakládáním.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Jiří Císek
10. 10.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Registrace ochranné známky a rozhodovací praxe v oblasti registrace nových a méně obvyklých typů ochranných známek

Po skončení webináře budou účastníci vědět, zda lze označení registrovat jako ochrannou známku, a budou znát principy registrace a základní postup před a při podávání přihlášky ochranné známky.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Tereza Formanová
12. 10.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
NFT a právo

Na webináři určeném zájemcům o oblast digitálních technologií se účastníci dozvědí více o aktuálních právních výzvách, které s sebou rozvíjející se oblast nezastupitelných tokenů nese.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Bc. Veronika Šemberová ; Mgr. Jakub Löbl
17. 10.
09:30-12:30
2 890 Kč
3 497 Kč s DPH
Autorské právo v architektuře a stavitelství

Webinář poskytne účastníkům komplexní právní rozbor problematiky autorského práva v architektuře se zaměřením na aktuální právní otázky a novinky v judikatuře v této oblasti.

Virtuální místnost

Přednášející

JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
19. 10.
09:30-12:30
2 890 Kč
3 497 Kč s DPH
Praktický webinář k registraci ochranné známky, sestavování seznamu výrobků a služeb a provádění rešerše na dostupnost

Praktický webinář navazuje na obecný webinář k registracím ochranných známek. Účastníci se již nebudou zdržovat teorií, naopak si osvojí praktické dovednosti a dozvědí se řadu tipů při práci s databázemi.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Tereza Formanová
26. 10.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Dopravní nehody ve vazbě na soudní judikaturu a vybrané přestupky s výhledem na novelu zákona o silničním provozu

Webinář se bude věnovat problematice dopravních nehod spáchaných v silničním provozu se zaměřením na důkazní standardy vycházející ze soudní judikatury.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Petr Hrdlička
30. 10.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Účelové komunikace a spory s nimi související

Cílem webináře je získání a prohloubení znalostí potřebných k rozlišení postupu podle speciálního zákona č. 13/1997 Sb. a obecné právní úpravy podle zákona č. 89/2012 Sb, dále k řešení sporných případů a k účasti na správních řízeních vedených na úseku účelových komunikací.

Virtuální místnost

Přednášející

JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
31. 10.
09:30-12:30
2 890 Kč
3 497 Kč s DPH
Dokazování znaleckým posudkem v civilním soudním řízení

V rámci webináře se zaměříme mimo jiné na otázky, jak postupovat při zadávání znaleckého posudku, jak má vypadat součinnost mezi stranami, soudem a znalcem při podávání znaleckého posudku, nebo jak by mělo probíhat vypořádávání sporných momentů při dokazování znaleckým posudkem.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Luboš Dörfl Ph.D.
2. 11.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Zákon o spotřebitelských úvěrech v kontextu evropské právní úpravy a judikatury

Tento praktický webinář účastníky seznámí s právní úpravou zákona o spotřebitelských úvěrech v kontextu evropské právní úpravy a judikatury. Zaměří se mimo jiné na licencování, posouzení úvěruschopnosti nebo na úrokovou sazbu a RPSN.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Jan Slanina
6. 11.
09:30-12:30
2 890 Kč
3 497 Kč s DPH
Vnosy (investice) a společné jmění manželů

Webinář bude zaměřen na jednu z nejsložitějších částí společného jmění manželů, a to problematiku vnosů (investic), zejména ve vazbě na vypořádání společného jmění manželů.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Michal Králík, Ph.D.
7. 11.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Práva a povinnosti jednatele (jednání a limity péče řádného hospodáře)

Výkon funkce jednatele společnosti s ručením omezeným s sebou nese celou škálu specifických práv a povinností jednatele. Cílem webináře je zaměřit se na vymezení jednolivých složek těchto práv a povinností s důrazem na jejich plnění v souladu s péčí řádného hospodáře.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Jakub Löbl
9. 11.
09:30-12:30
2 890 Kč
3 497 Kč s DPH
Marketing a právo

Webinář blíže seznámí účastníky s právními předpisy, které se potýkají se samotným obsahem reklamy, a to například s ohledem na autorská práva nebo ochranu spotřebitele. Webinář se dále bude věnovat právním specifikům marketingu na internetu.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Bc. Veronika Šemberová
14. 11.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Péče řádného hospodáře (nejen) pohledem judikatury

Webinář se zaměří zejména na podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury a na důsledky porušení péče řádného hospodáře (mimo jiné na povinnost nahradit újmu, povinnost vydat prospěch/vrátit odměnu nebo na vyloučení z výkonu funkce).

Virtuální místnost

Přednášející

JUDr. Petr Šuk
20. 11.
09:30-12:30
2 890 Kč
3 497 Kč s DPH
Aktuální otázky postihu majetkové a hospodářské kriminality v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu

Webinář účastníky seznámí s aktualitami v judikatuře týkající se trestního postihu vybraných majetkových a hospodářských trestných činů. Přednášející tak učiní zejména na podkladě recentní judikatury Nejvyššího soudu, na jejíž tvorbě se podílí.

Virtuální místnost

Přednášející

JUDr. František Púry, Ph.D.
28. 11.
09:30-12:30
2 890 Kč
3 497 Kč s DPH
Zakázaná a dovolená ujednání v distribučních dohodách

Webinář účastníky upozorní na rizika, která mohou některá (na trhu velmi častá) ujednání mezi dodavateli a distributory v konkrétních případech vytvářet, a nastínit, jak je možné tato rizika eliminovat. Obsah webináře bude reflektovat nedávné legislativní změny na úrovni EU.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Ing. Jan Kupčík, Ph.D.
7. 12.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Práva a povinnosti společníka ve společnosti s ručením omezeným v průběhu života společnosti

Webinář se zaměří na to, co obnáší účast společníka ve společnosti s ručením omezeným, jaká jsou jeho práva a povinnosti při založení společnosti, během jejího života, nebo jaká práva a případné povinnosti jsou spojena s koncem života společnosti.

Virtuální místnost

Přednášející

Mgr. Jakub Löbl
14. 12.
09:00-15:00
4 290 Kč
5 191 Kč s DPH
Metoda BIM z pohledu autorského práva

Webinář přiblíží problematiku autorského práva v architektuře a stavitelství se zaměřením na ošetření autorských práv ve výstavbových projektech a ve veřejných zakázkách uplatňujících metodu BIM v rámci digitalizace stavebnictví. Nebude chybět bohatá judikatura českých a zahraničních soudů.

Virtuální místnost

Přednášející

JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.

Co říkají naši účastníci

Jak to na seminářích vypadá

Zajímá vás, jak to na seminářích vypadá a jaká tam panuje atmosféra?

Prohlédnout fotogalerii

Chcete vzdělávání na míru?

Máte specifické požadavky a chcete obsah či místo plně přizpůsobit vašim potřebám?

Poptat vzdělávání na míru

Ať už žádnou z našich akcí nezmeškáte!

Zaregistrujte se k odběru našich newsletterů a žádná akce už Vám neuteče.
Nezapomeňte si přečíst, jak Akademie C. H. Beck nakládá s Vašimi osobními údaji.

Naši spokojení klienti a partneři

© Nakladatelství C. H. Beck, 2023
Právnická a ekonomická literatura, semináře, webináře a konference.

×

Napište nám